Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia Bratislavské právnické fórum 2016


27. 09. 2016 00.53 hod.
Od: Mgr. Michal Lenhart

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Vás pozýva na tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie„Bratislavské právnické fórum 2016“, ktorá sa bude konať v dňoch 21. a 22. októbra 2016 pod záštitou predsedu Národnej rada Slovenskej republiky Andreja Danka.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Alternatívy pre smerovanie EÚ – integrácia alebo dezintegrácia“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde Právnickej fakulty vedenej prof. Augustínom Ráthom, ktorý bol prvým dekanom Právnickej fakulty UK v Bratislave a prvým slovenským rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným cieľom konferencie je prepojiť právnu vedu a prax,  nastoliť aktuálne otázky a problémy práva Európskej únie a vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude  venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom moderného slovenského, európskeho aj medzinárodného práva.

TERMÍN KONFERENCIE: 21. až 22. 10. 2016 (piatok a sobota)

MIESTO KONANIA: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie)

Informácie o konferencii nájdete na samostatnom webe www.lawconference.sk/bpf2016.