Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakultné kolo právnického debatného turnaja

Vo štvrtok 19. mája 2016 sa v súdnej sieni Právnickej fakulty UK uskutočnilo fakultné kolo právnického debatného turnaja. Zúčastnili sa ho štyri vyrovnané tímy vytvorené zo študentov druhého ročníka.


22. 05. 2016 14.54 hod.
Od: JUDr. Martin Turčan, PhD.

Akcia sa konala pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK a za účasti zástupcov advokátskej kancelárie Havel, Holásek & partners, ktorá podporuje súťaž na česko-slovenskej úrovni. Medzi porotcami boli advokáti Matej Firický a Juraj Steinecker a tiež domáci vyučujúci Tomáš Mészáros a Martin Turčan, ktorí sú zároveň spoluorganizátormi turnaja. Zo semifinálových duelov sa do finále prebojovali dvojice Adam Máčaj, Martin Magdolen a Filip Šuran, Martin Kotovský. Najtesnejším rozdielom v hodnotení porotcov zvíťazila dvojica Máčaj – Magdolen, ktorá bude reprezentovať našu fakultu v česko-slovenskom medzi fakultnom kole, ktoré sa uskutoční 1. júna 2016 v Brne. Budeme im držať palce!