Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc.

Dňa 3. marca 2016 (štvrtok) o 11.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc.


01. 02. 2016 14.31 hod.

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 3. marca 2016 (štvrtok) o 11.00 hod.
na verejnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova)
na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

inauguračná prednáška doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
vedúcej Katedry občianskeho práva,

 na tému

„Drobná exekúcia“ 

v odbore 3.4.11. občianske právo.