Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola právnických zručností 2016

Právnická fakulta UK má za sebou už druhý úspešný ročník Letnej školy právnických zručností!


07. 11. 2016 11.35 hod.

V dňoch 5.-9. septembra 2016 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského uskutočnil druhý ročník Letnej školy právnických zručností. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s ELSA Bratislava. Letná škola predstavuje súbor interaktívnych workshopov zameraných na prepojenie teoretických vedomostí s praxou. Cieľom tohto podujatia je, aby si študenti osvojili zručnosti potrebné pre výkon právneho povolania, na ktoré sa častokrát v rámci teoretickej výučby nekladie potrebný dôraz.

Prvý deň letnej školy bol venovaný komunikácii s klientom a prezentačným schopnostiam právnika. Študenti spolu s lektorom z bnt attorneys-at law Mgr. Vladimírom Kordošom, LL.M. tiež diskutovali o tom, ako vystupovať pri pracovnom pohovore a ako zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Živá diskusia bola obohatená simulovaným pohovorom. Poobedný blok prvého dňa letnej školy bol venovaný právnickému písaniu, v rámci ktorého ponúkol lektor JUDr. Milan Hlušák študentom viaceré praktické rady. Na konkrétnych príkladoch poukázal na chyby, ktorých sa právnici zvyknú dopúšťať pri štylizácii rôznych druhov právnych textov. Tento deň bol zavŕšený diskusiou pri pive s JUDr. Petrom Vačokom. Druhý deň Letnej školy právnických zručností bol v spolupráci s Wolters Kluwer zameraný na prácu s ASPI a v rámci poobedného bloku sa pokračovalo v diskusii o právnickom písaní. Utorkový večer sa letná škola presunula do právnického kina pri filme „The Verdict“.

Počas tretieho dňa boli študenti rozdelení do menších skupín, v rámci ktorých sa zúčastnili praktických blokov letnej školy venovaných platobnému rozkazu (zabezpečovala advokátka z PETERKA & PARTNERS), zmluve o prevode pozemku (zabezpečovala kancelária Hillbridges) a žalobe (zabezpečoval JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.). Poobedný blok sa venoval rozvoju komunikačných schopností. Túto časť letnej školy zastrešovali lektori z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorí sa dlhodobo venujú klinických formám právneho vzdelávania. Druhú časť poobedného bloku v stredu viedol JUDr. Peter Kubina, ktorý študentov zasvätil do praktických problémov spojených s ústavnou sťažnosťou. Workshop s JUDr. Kubinom plynule prešiel do mimoriadne zaujímavej diskusie pri pive.

Lektori z Olomouca viedli aj doobedný blok vo štvrtok, ktorý bol opätovne zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Následne JUDr. Michal Mrva, PhD.  v rámci tohto bloku  ponúkol študentom interaktívny workshop venovaný právnej argumentácii a interpretácii v práve. Poobedný blok tohto dňa priniesol študentom možnosť preniknúť na praktickom prípade hlbšie to problematiky športového práva.

Posledný deň letnej školy prebiehala súťaž o najlepšieho rečníka. Študenti tak mali možnosť v praxi využiť nadobudnuté komunikačné a argumentačné schopnosti, tak aby presvedčili a zaujali porotu, ktorá ich vystúpenia zhodnotila a vecnými cenami odmenila to najpresvedčivejšie.

Aj tento rok mala Letná škola právnických zručností pestrý a plynulý priebeh. Motiváciou pre ďalší ročník je najmä pozitívna spätná väzba zo strany študentov. Z vyjadrení študentov vyberáme napríklad:

„Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou Letnej školy. Naša škola ponúka rôzne praktické predmety, prednášky, či kurzy, čo ma veľmi teší. Aj Letná škola bol jeden z kurzov, ktorým sa spojilo právo s praxou. Bol udržaný štandard kvality lektorov a celého tímu. Posunulo ma to a pomohlo mi to v mojej ďalšej pracovnej činnosti.“

„Letná škola PZ je príjemným spestrením konca leta, kde môže účastník stretnúť zaujímavých ľudí, získať množstvo informácií, praktických skúseností a znalostí. Mne zároveň pomohla naladiť sa na nový akademický rok. Do budúcna dúfam, že bude táto aktivita zo strany organizátorov pokračovať a pevne verím, že bude z roka na rok ešte lepšia. Pokiaľ bude možnosť, ďalších ročníkov sa určite zúčastním.“