Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita – vzdelávanie alebo výskum? (seminár)

22. októbra 2015 (štvrtok), 15.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Vo štvrtok 22. októbra 2015 o 15.30 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prvý zo seminárov, ktorých cieľom je iniciovať celouniverzitnú konštruktívnu diskusiu k vytvoreniu a zavedeniu univerzitného systému hodnotenia kvality vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti - k úlohe formulovanej Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave.

 • Je súčasný stav poznania a excelentný výskum podmienkou kvalitnej výučby na univerzite?
 • Kedy stačí dobrý učiteľ, kedy je potrebný vedec?
 • Je výučba výhodou alebo nevýhodou pre výskum?
 • Čo znamená kvalitné univerzitné vzdelanie pre jednotlivca, spoločnosť, štát a ľudstvo?
 • Potrebujeme na Slovensku výskumné univerzity?
 • Ako rešpektovať slobodu bádania?
 • Je scientometria dobrá?  
 • Je scientometria nutná?  
 • Prečo vlastne vznikla?
 • Na čo je impakt faktor, počet citácií a Hirschov index?
 • Dá sa spoľahnúť na expertné stanovisko komisie bez scientometrie?
 • Je vždy prísne a objektívne?

Ako hodnotiť na jednej univerzite výsledky výskumu

 • prírodovedcov
 • lekárov
 • spoločenských vedcov
 • humanitných vedcov
 • bohoslovcov
 • umelcov

Ako hodnotiť na jednej univerzite výsledky výskumu

 • základného
 • aplikovaného
 • zameraného na priemysel
 • zameraného na spoločenské výzvy
 • zameraného na bezpečnosť a ochranu štátu
 • národne a regionálne orientovaného


Aká má byť metodika rozdeľovania štátnej dotácie?


22. 10. 2015  (štvrtok)  o  15.30 hod.  v Aule UK
Univerzita  –  vzdelávanie alebo výskum?

 • Úvod – 5 minút, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1. prednáška – 20 minút, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., fyzik a dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2. prednáška – 20 minút, prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., chemik, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 3. prednáška – 20 minút, prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., religionista a mayológ, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 4. prednáška – 20 minút, doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, lekár a molekulárny biológ, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Diskusia
 • Záverečné zhodnotenie – 5 minút, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave

Druhý zo seminárov sa uskutoční dňa 11. novembra 2015 na tému Ako hodnotiť výsledky výskumu na univerzite?.

 

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!