Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CASE STUDY z oblasti pracovného práva a GDPR

Zapojte sa do súťaže.


12. 10. 2018 09.51 hod.


Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva na PF UK v Bratislave spolu s vydavateľstvom Wolters Kluwer, pozývajú študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do súťaže, ktorej cieľom je vyriešiť simulovanú právnu situáciu z pozície generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie. 

 

Súťaž sa týka reálneho prípadu Bogdana M. Bărbulesca, ktorý dostal výpoveď pre využívanie internetu na súkromné účely počas pracovného času, a vyžaduje vypracovanie návrhov generálneho advokáta na prejudiciálne otázky, keby národný súd predložil vec Súdnemu dvoru Európskej únie.