Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná odborno-vedecká konferencia – 2. októbra 2018

„Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze“


10. 10. 2018 10.00 hod.
Od: doc. JUDr. Hamuľák, PhD.

 

 

Medzinárodná odborno-vedecká konferencia „Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze“. 

 

V utorok, 02. októbra 2018, sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty uskutočnila spoločná odborno-vedecká konferencia s Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky pod názvom Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze.

Konferenciu otvorili predseda Úradu JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM a dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorí privítali prítomných domácich a zahraničných hostí. Táto medzinárodná vedecká konferencia bola prvou z aktivít Úradu pre verejné obstarávanie v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine (V4), pričom bola obsahovo zameraná na využívanie priameho rokovacieho konania a princípu hodnoty za peniaze vo verejnom obstarávaní.

V prvom paneli s názvom “Priame rokovacie konanie“ odzneli prejavy štyroch zástupcov, v druhom paneli s názvom „Hodnota za peniaze“ odzneli prejavy štyroch zástupcov V4 a zástupcu z Európskej komisie. V rámci tohto panelu vystúpila aj zástupkyňa Právnickej fakulty JUDr. Hana Kováčiková, PhD. Zástupcovia partnerských úradov Úradu pre verejné obstarávanie z krajín V4 prezentovali svoje stanoviská k vymedzeným témam a diskutovali o nich aj s prítomnými zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel a malé a stredné podniky pani Irmfried Schwimann a pánom Davidom Blanchardom; riaditeľom Útvaru Hodnoty za peniaze na Ministerstve financií Slovenskej republiky pánom Štefanom Kiššom a riaditeľom občianskeho združenia Slovensko Digital pánom Jánom Hargašom.