Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspech nášho projektu potvrdený APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zaradila projekt „Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie“ pod vedením docenta Blaža medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou.


30. 01. 2024 09.08 hod.

Úspešné riešenie projektu APVV „Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie“ pod vedením docenta Blaža, bolo vyzdvihnuté zo strany APVV jeho zaradením medzi medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. 

Zaradenie tohto projektu medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou v spoločenských vedách len potvrdzuje úspešnosť riešenia projektu, jeho kvalitu a významný prínos v oblasti právnej úpravy verejného obstarávania v kontexte Európskej únie. 

Odkaz na Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou dostupný tu.