Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR

Prihlasovanie na stáž otvorené


11. 09. 2018 15.07 hod.

Najvyšší súd SR a Právnická fakulta UK ponúkajú študentom magisterského štúdia možnosť stáže pri správnom kolégiu NS SR.

Stážista bude vykonávať odborné činnosti spravidla podľa pokynov sudcu. Po vykonaní stáže v trvaní min. 40 hodín (časový harmonogram si študent dohodne s mentorom zo súdu) získa študent osvedčenie súdu o jej absolvovaní.

Získajte poznatky o fungovaní súdu, o správnom práve, odborné zručnosti a spravte svoj životopis zaujímavejším pre zamestnávateľov!

Bližšie informácie získate mailom alebo osobne u doc. Vačoka alebo doc. Škrobáka z KSaEP.

Prihlásiť sa na výberové konanie na stáž možno prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete tu: https://goo.gl/forms/QF3TNeyKkovven5n1