Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Modelové zasadnutie OSN na Slovensku – SlovakMUN 2015

Univerzita Komenského v Bratislave a Národná rada Slovenskej republiky sa v novembri 2015 stanú miestom rokovania prvého univerzitného modelového zasadnutia Organizácie Spojených národov na Slovensku organizovaného pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.


24. 03. 2015 21.06 hod.

„Ak majú ľudia možnosť si vybrať, majú aj schopnosť zmeniť,“ tieto slová bývalej ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických Madeleine Albright, sa stali nosným pilierom prvého slovenského univerzitného modelového zasadnutia OSN, na ktorom sa stretnú ambiciózni a motivovaní študenti z celého sveta. 

Modelové zasadnutia OSN sa stávajú vo svete čoraz populárnejšími a vytvárajú miesto pre praktické vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Cieľom podujatia je poskytnúť študentom jedinečnú možnosť vyskúšať si, ako to funguje vo vrcholovej diplomacii. Na niekoľko dní sa stávajú reprezentantmi pridelených štátov, sú viazaní politickým názorom vlády a nesmú upustiť od oficiálnej rétoriky. Simulácia prebieha vo výboroch, ako aj na Valnom zhromaždení, kde sa rozoberajú aktuálne svetové politické, sociálne, bezpečnostné či ekonomické otázky. Diskusie sú riadené a ich zámerom je vyriešiť zadaný problém a skoncipovať finálnu rezolúciu. Modelové zasadnutie prebieha na oficiálnej úrovni a podporuje dodržiavanie etikety, spoločenského kódexu, bontónu či diplomatickej terminológie v anglickom a francúzskom jazyku.

Odborné témy SlovakMUN reflektujú súčasnú geopolitickú situáciu a nadväzujú na to, že rok 2015 bol prostredníctvom OSN vyhlásený za rok silného vodcovstva, spolupatričnosti s cieľom dosiahnuť svetovú prosperitu, rovnosť, slobodu a dôstojnosť vo všetkých krajinách sveta, na čo nadviazala aj Európska únia, ktorá rok 2015 vyhlásila za Európsky rok rozvoja. Prodekan Vladislav Mičátek z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v tomto kontexte dodáva: „Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave zobrala výzvu OSN a EÚ aktívne zapojiť mladých ľudí do diskusie o našom svete, našej dôstojnosti a našej budúcnosti na vážny zreteľ a reflektuje ju aj v rámci nastania tém SlovakMUN 2015.“ Vysokoškolskí študenti sa tak budú v rámci modelového zasadnutia OSN zaoberať napríklad reformou zmluvného systému ochrany ľudských práv, bioetickými hranicami medicínskeho výskumu, či energetickou bezpečnosťou v Európe a ostatných regiónoch.

Modelové zasadnutia OSN sú pravidelne organizované študentmi pre študentov, a to za odborného dohľadu a pomoci akademickej obce. Prvé modelové zasadnutie OSN na Slovensku organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. Univerzita Komenského sa tak zaraďuje k popredným univerzitám zohrávajúcim významnú úlohu v šírení vzdelanosti a rozvojového pokroku (napr. Oxford, Harvard, Sorbonna či Yale), kde sa podobné modelové zasadnutia konajú každoročne za prítomnosti medzinárodne uznávaných osobností a perspektívnych študentov s ambíciou pôsobenia v medzinárodnej diplomacii. Organizačný koordinátor projektu Pavol Krajči vyjadril presvedčenie, že: „SlovakMUN sa etabluje ako jedna z prestížnych modelových konferencií OSN konajúcich sa v rôznych svetových metropolách a stane sa významným akademickým interdisciplinárnym projektom s každoročnou tradíciou.“

Kontaktná osoba:
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.
prodekan pre rozvoj
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
e-mail: vladislav.micatek(at)flaw.uniba.sk
tel. č.: + 421 2/ 592 44 103, + 421 904 103 699