Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Modelové zasadnutie Ústavnoprávneho výboru NR SR


12. 05. 2015 21.14 hod.

V pondelok 11. mája 2015 sa študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili na modelovom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru NR SR. Simulované zasadnutie výboru sa uskutočnilo v spolupráci s Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a bolo určené pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore právo v rámci predmetu Teória a prax legislatívy.

Cieľom projektu bolo priblížiť študentom praktické fungovanie zákonodarného procesu na základe modelového zasadnutia výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Po úvodnej teoretickej prednáške boli študenti rozdelení do jednotlivých funkcií (napr. predseda výboru, podpredsedovia výboru, členovia výboru, spravodajca, navrhovateľ, verejnosť atď.) a následne pod odborným dohľadom pracovníkov Kancelárie NR SR simulovali rokovanie Ústavnoprávneho výboru NR SR o troch fiktívnych návrhoch zákonov. Predmetné návrhy zákonov, ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nim, boli vypracované priamo študentmi. Dokumenty súvisiace s rokovaním výboru boli vytvorené v spolupráci s pracovníkmi Kancelárie NR SR.

Účelom simulovaného zasadnutie bolo oboznámiť študentov s činnosťou NR SR a jej výborov, stimulovať ich záujem o veci verejné a mobilizovať budúcich absolventov práva v oblasti legislatívy.