Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prínos a perspektívy slovenskej diplomacie v rámci medzinárodného spoločenstva

Dňa 21. apríla 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila ďalšia zaujímavá diskusia, tentokrát z oblasti slovenskej diplomacie, s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslavom Lajčákom na tému: „Prínos a perspektívy slovenskej diplomacie v rámci medzinárodného spoločenstva“.


22. 04. 2015 21.13 hod.

Stretnutie otvoril prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., ktorý pripomenul, že diskusia je organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN 2015 – Modelové zasadnutie OSN t.j. prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015.

Pán minister vo svojom prejave spomenul niekoľko ťažiskových tém slovenskej a svetovej diplomacie. Na úvod načrtol problematiku Grécka a jeho prípadný odchod z eurozóny, kde uviedol, že pri tejto otázke neexistuje vyhovujúce riešenie, ale sú na výber len zlé možnosti. Ďalšou výraznou oblasťou je energetická bezpečnosť, ktorá v súčasnosti rezonuje tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku, keďže sme dôležitou tranzitnou krajinou. Minister sa tiež vyjadril k budúcemu predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Spomenul, že Slovensko sa na túto pozíciu pripravuje a zdôraznil, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ponúkne v tejto súvislosti stáže desiatkam slovenských študentov. Pre Európsku úniu je v súčasnosti veľkou výzvou otázka migrácie utečencov, ktorá spôsobuje vážne problémy. Slovensko ako tranzitná krajina intenzívne hľadá, spoločne s ostatnými štátmi, možné riešenia. Jedným z nich by podľa slov pána ministra Lajčáka mohla byť kontrola prístavov, avšak zdôraznil, že dôležité sú rokovania s krajinami, z ktorých títo ľudia utekajú. Ide najmä o štáty Keňa, Sýria, Nigéria či Sudán.

Pán minister sa tiež dotkol aktuálnej témy krízy na Ukrajine a vyjadril presvedčenie, že je potrebné, aby všetci zainteresovaní aktéri rešpektovali princípy medzinárodného práva a uviedol, že Slovensko je v pomoci Ukrajine veľmi aktívne, najmä čo sa týka reverzného toku plynu. V súvislosti so Severoatlantickou alianciou pán minister informoval, že Slovensko sa zaviazalo zvyšovať výdavky na bezpečnosť na úroveň 1,6 % HDP, čo predstavuje priemer Európskej únie. Podpredseda vlády spomenul počas svojho vystúpenia aj ďalšie zaujímavé a vážne témy, ako terorizmus, rozvojová pomoc či kybernetická bezpečnosť. V závere príspevku uviedol, že aj naďalej je dôležitou súčasťou slovenskej diplomacie konzulárna pomoc slovenským občanom v zahraničí.

Záverom dodávame, že prítomnosť ministra Lajčáka zabezpečila vysoký odborný a profesionálny profil podujatia. Následná diskusia bola mimoriadne motivujúca, podnetná a vzbudila veľký záujem študentov. 

Diskusiu zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďalšími partnermi.