Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie na stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Študenti PraF UK sa môžu v akademickom roku 2015/2016 zúčastniť odbornej stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


12. 06. 2015 15.24 hod.

Študentov, ktorí si podali prihlášku na odbornú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v riadnom termíne (t.j. do 27.5.2015) týmto pozývame na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2015 o 13.00 hod. na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov v miestnosti č. 305 (SB).

Stáž sa uskutoční v akademickom roku 2015/2016.

Bližšie informácie sú v priloženej pozvánke.