Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Klimaticko-environmentálny deň 2

Dňa 13. decembra 2023 sa uskutočnil druhý Klimaticko-environmentálny deň.


14. 12. 2023 16.03 hod.

Dňa 13.12.2023 sa na Právnickej fakulte uskutočnil už druhý Klimaticko-environmentálny deň, v rámci ktorého sme si pre našich študentov pripravili dve zaujímavé prednášky.

Veľmi významné bolo pre nás otvorenie prednášok pánom rektorom UK, prof. Števčekom.

Témou prvej prednášky bola Jadrová energia a najväčšie jadrové katastrofy, v rámci ktorej sa mohli študenti oboznámiť s budúcnosťou produkcie jadra v podmienkach Slovenskej republiky a s najväčšími jadrovými haváriami, ktoré sa udiali v histórii ľudstva. Prednášajúcou bola pani prorektorka doc. RNDr. Eva Viglašová, ktorá sa týmto témam dlhodobo venuje.

Druhým prednášajúcim bol Jakub Hrbáň z neziskovej organizácie Klíma ťa potrebuje, ktorý študentom priblížil boj proti zmene klímy z pohľadu tretieho sektora. Okrem toho priniesol novinky z COP28, plány a výzvy Slovenskej republiky v predmetnej problematike, ktorým budeme čeliť najbližšie roky.