Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola právnických zručností 2019

Z pohľadu účastníkov a organizátorov


01. 11. 2019 10.26 hod.

Letná škola právnických zručností 2019 z pohľadu účastníkov a organizátorov

Pohľad účastníkov

V septembri sme sa mohli zúčastniť už piateho ročníka Letnej školy právnických zručností 2019, ktorá sa konala na Právnickej fakulte UK pod záštitou nášho pána dekana doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. Celú organizáciu zabezpečoval Ústav klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulty UK, ktorý sa prípravám a organizácii venoval už od začiatku leta. O tom, že sa skutočne máme na čo tešiť, nás organizátori postupne informovali, ale samotný program a aktivity Letnej školy ostávali tajné. Organizačný tím nás držal v napätí až do posledných chvíľ a preto sme počas celej Letnej školy zažili mnoho príjemných prekvapení. A práve preto každoročne záujem študentov o Letnú školu rastie, organizátori sa rok čo rok prekonávajú a prinášajú ďalšie novinky.

Ako vyplýva z názvu, cieľom bolo nadobudnúť právnické zručnosti potrebné do praxe, a to konkrétne so zameraním na poskytovanie právnych služieb klientom, vedenie stretnutí s potenciálnymi klientmi či koncipovanie právnych podaní, argumentácia a ďalšie. To však nebolo všetko. Okrem spomínaného sme sa zoznámili aj s bežnou činnosťou advokátskej kancelárie a zvykali medzi sebou delegovať úlohy či pracovať pod tlakom, pretože sme počas celej Letnej školy popri práci dostávali mnoho ďalších súvisiacich aj nesúvisiacich podnetov, takže každý účastník mal o prácu postarané.

A ako to prebiehalo? Boli sme rozdelení do 4 tímov a vytvorili sme svoje advokátske kancelárie (Dominus Litis, Pressburg Legal, AK D Group a AK Illegal). V každom tíme sme mali určenú štruktúru (partner – advokát – koncipient – právny asistent), zvolili sme si názov, založili email, bola nám poskytnutá kancelária aj pracovné pomôcky a organizátori nezabudli ani na také detaily ako napríklad vizitky. Už stačilo iba čakať na prvého klienta s jeho právnym problémom. Každú kanceláriu navštívil klient (budúca žalobkyňa, resp. žalovaný), vysvetlil svoj problém a situáciu, v ktorej sa ocitol, pričom našou úlohou bolo viesť s ním stretnutie a dozvedieť sa všetky potrebné informácie. Ústredný prípad tohtoročnej Letnej školy bolo vrátenie daru od exmanželky z dôvodu porušenia dobrých mravov. Postupne nám predložil podklady a dôkazy k prípadu, z ktorých sme mohli čerpať (organizátori boli naozaj tvoriví a dostali sme zmluvy, mailovú komunikáciu, rôzne fotografie atď.) a úlohy už boli jasné. S klientmi sme podpísali zmluvy o poskytovaní právnych služieb, plné moci a začali pracovať. Každá kancelária vypracovala dve podania (zástupcovia žalobkyne žalobu s replikou a zástupcovia žalovaného vyjadrenie k žalobe s duplikou) a posledný deň Letná škola vyvrcholila simulovaným súdnym sporom, kde sa o vrátení daru rozhodovalo. Pred súdom sme si vyskúšali argumentáciu aj samotné dokazovanie a za prínosnú skúsenosť považujeme vyskúšať si výsluch strany a svedka. Rozhodnúť spor prišla sudkyňa Krajského súdu v Trnave JUDr. Eva Behranová, ktorá zabezpečila, že pojednávanie prebehlo na vysoko odbornej úrovni, vďaka čomu sme sa cítili ako na ozajstnom súde.  

Okrem riešenia hlavného prípadu sme absolvovali radu prednášok a workshopov, ktoré nám mali pomôcť zvládnuť všetky úlohy. Týkali sa organizácie advokátskej kancelárie (advokátska kancelária MCL), styku a práci s klientom (advokátska kancelária Maple & Fish) a absolvovali sme workshopy so skúseným advokátom JUDr. Tomášom Kamencom z advokátskej kancelárie PaulQ a pani sudkyňou JUDr. Andreou Sedlačkovou, aby sme bez ťažkostí zvládli priebeh konania pred súdom po procesnej aj praktickej stránke. Tiež sme sa zúčastnili workshopu s p. JUDr. Pavlom Cvikom, odborníkom na právo duševného vlastníctva, ktorý nás nasmeroval pri koncipovaní zmluvy pre ďalšieho klienta a workshopu s JUDr. Jurajom Gyarfášom, PhD., LL.M. z advokátskej kancelárie Dentons, ktorý sa venoval veľmi aktuálnej téme investovania do start-upov.

Letná škola ale priniesla aj mnoho ďalšieho. Pomohla nám zoznámiť sa medzi sebou a nadviazať nové priateľstvá či už v rámci práce alebo ďalších aktivít: pripravili pre nás „právnické kino“, premietanie filmu Môj bratranec Vinny, aj večerný Laser Tag, na ktorom sme sa vyžili aj fyzicky a zasúťažili dokonca s pánom dekanom, prodekanom O. Blažom a organizačným tímom, s ktorými sme následne neformálne posedeli.

 Posledný deň, po vyvrcholení programu, nasledovalo slávnostné ukončenie a organizačný tím vyhodnotil najlepších účastníkov v rôznych kategóriách (prístup ku klientovi, kvalita podaní, zvládanie sekundárnych úloh, vystupovanie na pojednávaní), ktorí boli ocenení hodnotnými cenami, a každý sme dostali z rúk pána dekana a hlavných organizátorov (konkrétne JUDr. Tomáša Mészárosa, PhD. a JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD.) certifikát o účasti s posledným prekvapením – pozvánkou na neformálne posedenie a obed, pri ktorom sme sa mali možnosť porozprávať o právnych i neprávnych otázkach.

Či by sme odporúčali Letnú školu? Samozrejme, že áno! Nebudete ľutovať, Letná škola prevýši vaše očakávania. Počas štyroch dní sme si mohli vyskúšať slasti aj strasti skutočného advokátskeho života a zúčastniť sa a zmerať si sily v simulovanom súdnom spore. Začať semester o týždeň skôr sa skutočne oplatilo, pretože sme sa naučili mnoho nového a zaujímavého. Učili sme sa pracovať pod tlakom a napriek únave stíhať všetky povinnosti – koniec koncov, presne tak, ako to v pracovnom živote býva. Aj preto je Letná škola právnických zručností pre študentov výborná šanca zažiť a spoznať veľa nového. Organizátori sa prekonali, priviedli nových hostí, pri tvorení programu sa opäť trafili do oblastí, ktoré sme zatiaľ nepoznali... A to všetko dokázali veľmi originálne a profesionálne, opäť naplnili heslo „škola hrou“, tie slávne slová pedagóga a vedca, ktorého meno nesie naša alma mater.

Za všetkých študentov by sme preto veľmi radi poďakovali celému organizačnému tímu, a to v prvom rade Zuzke Mlkvej Illýovej a Tomášovi Mészárosovi, ktorí do Letnej školy právnických zručností vložili veľa svojho úsilia, času a nápadov a takisto ďakujeme ďalším členom tímu a hercom, ktorí pripravili program, všetky podklady a dôkazy k sporu do najmenších detailov (v kanceláriách sme dokonca dostávali aj poštu) a tým spoločne zabezpečili hladký priebeh a príjemnú atmosféru. Ďalej by sme chceli poďakovať vedeniu fakulty a to hlavne p. dekanovi doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. že prevzal záštitu nad Letnou školou. Vďaka patrí aj všetkým lektorom a sponzorom, ktorí sa podieľali na tomto podujatí a tým umožnili, že sa mohlo konať.

Pri prihlasovaní dlho neváhajte, pretože záujem je veľmi vysoký a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník. Nech žije Letná škola právnických zručností!

Bc. Filip Tubler

Bc. Igor Hron

Bc. Sára Kiššová

Bc. Filip Miloslav Kováč

 

Pohľad organizátorov

Každý ročník Letnej školy právnických zručností je pre nás, ako organizátorov, veľkou výzvou, keďže sa vždy snažíme aby bol koncept originálny a obohatený o nové prvky a elementy.  Jubilejný piaty ročník bol výzvou o to väčšou, že sme pre veľký záujem navýšili počet miest, a tak letná škola mala tento rok až 28 účastníkov. Tí boli hneď prvý deň rozdelení do štyroch skupín, ktoré predstavovali advokátske kancelárie s vlastnou hierarchiou. Každá kancelária dostala svoju fyzickú kanceláriu („office“), dva notebooky a prístup na portál judikáty.info. Do kancelárií následne prichádzali „klienti“, a taktiež e-mailové schránky našich advokátskych kancelárií boli pravidelne „zahlcované“ najrôznejšími právnymi otázkami a problémami fiktívnych osôb. Účastníci sa s návalom práce veľmi zdatne a profesionálne popasovali, skutočne nás veľmi príjemne prekvapovali pohotovými reakciami a profesionálnym prístupom.

Študenti zároveň počas štyroch dní absolvovali množstvo workshopov, prostredníctvom ktorých sa pripravovali na úlohy, ktoré im „advokátsky“ život nadelil. Pestrosť a diverzitu úloh by sme nedokázali zabezpečiť bez externej pomoci, a preto by sme sa touto cestou chceli úprimne poďakovať spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, advokátkam a advokátom a sudkyniam za to, že sa letnej školy zúčastnili, venovali študentom svoj cenný čas a pripravili mimoriadne zaujímavé aktivity a kvalitné workshopy. Srdečne preto ďakujeme: advokátskej kancelárii MCL, advokátskej kancelárii Maple & Fish, advokátom Jurajovi Gyarfášovi, Pavlovi Cvikovi, Tomášovi Kamencovi a tiež sudkyniam Andrey Sedlačkovej a Eve Behranovej. Taktiež ďakujeme advokátom, ktorí poskytovali našim účastníkom pomoc pri vypracovaní jednotlivých podaní (žaloba, vyjadrenie, replika, duplika), konkrétne Vladimírovi Kordošovi a Lenke Katríkovej z advokátskej kancelárie Stentors, Tomášovi Pavlovičovi z advokátskej kancelárie Prosman & Pavlovič a Ivanovi Puškáčovi.

Za materiálnu podporu veľmi pekne ďakujeme advokátskej kancelárii Hillbridges, advokátskej kancelárii MCL, advokátskej kancelárii Allen&Overy, advokátskej kancelárii Stentors, advokátskej kancelárii PaulQ a advokátskej kancelárii Maple & Fish. Taktiež ďakujeme vydavateľstvu C. H. Beck za poskytnutie publikácii, ktoré sme venovali trom najlepším účastníkom tohtoročnej letnej školy a portálu judikáty.info za poskytnutie prístupu pre všetkých účastníkov počas celého priebehu letnej školy. 

V neposlednom rade ďakujeme našim skvelým účastníkom, ktorí sa nechali naplno vtiahnuť do deja, pracovali svedomito a profesionálne. Tešíme sa zo všetkých pozitívnych ohlasov a už teraz sa nevieme dočkať letnej školy v septembri 2020!

Za organizátorov Letnej školy právnických zručností,

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.