Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naši študenti vyhrávajú cenu za najlepšie písomné podanie

Tím PraF UK v zložení Stela Košťálová, Dominika Krištofičová a Dávid Školník (všetci 1. Mgr.) pod vedením JUDr. Sáry Kiššovej, PhD. sa vracajú z ústneho kola ČSESP Moot Courtu na Najvyššom správnom súde v Brne s výhrou za najlepšie písomné podanie súťaže !


04. 12. 2023 10.24 hod.

Tím mal v prvom kole súťaže za úlohu napísať písomné vyjadrenie k prejudiciálnym otázkam pred Súdnym dvorom Európskej únie týkajúce sa spôsobenej škody na životnom prostredí. V ústnom kole sa stretli s tímami z Masarykovej univerzity v Brne. 

Svoje ústne podania predstavili aj panelu, ktorému predsedala JUDr. Zuzana Vikarská, Ph.D kandidátka na sudkyňu ESĽP. 

Tímu PraF UK gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy našich súťažných moot court tímov v tomto akademickom roku.