Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stanovisko dekana PraF UK

Dňa 20. decembra 2023.


20. 12. 2023 13.02 hod.

Vážené študentky, vážení študenti,

vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prosím všetkých, aby sme sa zbytočne nezapájali do mediálnych hier, a to až do zasadnutia AS PraF UK dňa 17. 1. 2024.

Samozrejme platí tak ako vždy, všetci máme slobodu slova a nikto nesmie byť poškodzovaný za svoj názor, či je to študent alebo učiteľ alebo iný zamestnanec.

Prajem Vám krásne sviatky a teším sa, keď všetky tieto aspekty v pokoji a s chladnou hlavou prejednáme. A všetci sa slobodne vyjadríme.

 

S úctou,

 

Eduard Burda,

dekan PraF UK