Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspech našich študentov na česko-slovenskom finále ŠVOČ

Česko-slovenské finále Študentskej vedeckej odbornej činnosti, 19. - 20. septembra 2019


25. 09. 2019 15.04 hod.

Úspešná reprezentácia na česko-slovenskom finále Študentskej vedeckej odbornej činnosti

V dňoch 19. a 20. 9. 2019 sa naši študenti a učitelia zúčastnili na česko-slovenskom finále Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni.

Zo štvorice nominovaných študentov dvom okolnosti na Česko-slovenskú právnickú súťaž o najlepšiu študentskú prácu pre rok 2019  nedovolili prísť. Zvyšní dvaja však vo svojich sekciách reprezentovali veľmi úspešne: získali zhodne tretie miesto. Sme tak jediná zo šiestich zúčastnených fakúlt, ktorej ani jeden študent neodišiel „bez medaily“. 
Kolegom Bc. Jane Čipkovej (reprezentovala nás v sekcii trestného práva) i Bc. Lukášovi Hájekovi (ktorý súťažil v rámci sekcie súkromného práva) srdečne gratulujeme a ďakujeme. 
Ďakujeme aj našim učiteľom, ktorí merali cestu do Plzne a pôsobili ako členovia hodnotiacich komisií (dr. Lukáčka, Ing. Lukáčková, dr. Bujňák, dr. Beleš, doc. Škrobák).

Budúci rok (september 2020) sa česko-slovenské finále Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutoční na našej fakulte. Budeme preto radi, keď sa čo najväčší počet študentov zapojí do tohtoročného fakultného kola ŠVOČ.

Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

predseda Rady ŠVOČ