Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana PraF UK

Dňa 21. decembra 2023.


21. 12. 2023 15.00 hod.

Prosím všetkých ľudí na Slovensku, ktorí cítia potrebu negatívne sa vyjadrovať ku študentovi Marekovi Janigovi, aby s tým okamžite skončili.

Sám som predmetom množstva útokov a viem, že to nie je príjemné.

Každý, kto chce na niekoho niečo zlé napísať, nech si radšej predstaví, že takýto príspevok je adresovaný jemu. Ako by sa mu to páčilo?

Odsudzujem akékoľvek osobné útoky na kohokoľvek.

Týmto Vás prosím, dajte Marekovi pokoj, začína to prekračovať akékoľvek medze ľudskosti.

 

S úctou,

 

Eduard Burda,

dekan PraF UK