Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop on the I CONnect-Clough Center 2018

Dňa 26. novembra 2019 od 9:00 hod. v miestnosti Iuridicum


13. 11. 2019 14.39 hod.

 

Pozvánka