Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Koordinátorka študentskej právnej poradne Laura Fotopulosová bola medzi ocenenými študentmi rektorom UK

Rádio Regina Západ, 8. decembra 2023


14. 12. 2023 09.30 hod.

Rozhovor s Laurou Fotopulosovou, ktorá ako denná doktorandka na Katedre občianskeho práva, získala cenu rektora pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Laura pôsobí ako hlavná koordinátorka Študentskej právnej poradne a pred dvoma rokmi vyhrala československé kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti.

https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/dobre-vediet/347163/hlavna-koordinatorka-studentskej-pravnej-poradne-laura-fotopulosova-bola-medzi-ocenenymi-studentmi-rektorom-uk