Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o spolupráci pri výstavbe nemocnice Rázsochy

Dňa 15. júla 2020 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitou Komenského v Bratislave, Lekárskou fakultou UK v Bratislave a Právnickou fakultou UK v Bratislave


22. 07. 2020 13.38 hod.

 

Dňa 15. júla 2020 minister zdravotníctva SR, MUDr. Marek Krajčí, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. A dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR podpísali dňa 15.7.2020 minister zdravotníctva SR, MUDr. Marek Krajčí, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. a dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“). Účelom uzatvorenej Dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu pri riešení výstavby nemocnice Rázsochy. Tejto spolupráce by sa mali zúčastniť najmä odborníci z Lekárskej a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave určení rektorom univerzity alebo dekanmi jednotlivých fakúlt. Spolupráca bude zameraná taktiež na identifikáciu a riešene právnych problémov a na prípadnú prípravu návrhu zákona, ktorý pri prispel k urýchleniu výstavby nemocnice. 

Text podpísanej dohody je priložený k tejto tlačovej správe.