Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIA ŠVOČ

dňa 30.6.2020 (utorok) o 8:30 hod. online cez MS Teams


30. 06. 2020 08.30 hod.

Pozývame vás na Konferenciu ŠVOČ v rámci 11. ročníka ŠVOČ na PraF UK, ktorá sa uskutoční 30. 6. 2020 v rámci dvoch sekcií (sekcia súkromného práva a sekcia verejného práva a teórie a dejín štátu a práva). V každej sekcii je prihlásených so svojimi prácami 11 študentov. Konferencia sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams a prenos bude verejný. Každý záujemca o jej sledovanie je vítaný

Plenárne zasadnutie:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adb3f659fae2c41ac9d0af7b065b1fbc2%40thread.tacv2/Plen%25C3%25A1rne%2520zasadnutie?groupId=9901efd1-b53c-435e-85b4-f49e4bb0be50&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

 

Sekcia súkromného práva:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa7b0b9c00a4f4cbf827b533909898f7f%40thread.tacv2/Sekcia%2520s%25C3%25BAkromn%25C3%25A9ho%2520pr%25C3%25A1va?groupId=9901efd1-b53c-435e-85b4-f49e4bb0be50&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

 

Sekcia verejného práva a teórie a dejín štátu a práva:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f4efd7cb2a24875a6a1f5afd1d7dfdf%40thread.tacv2/Sekcia%2520verej.%2520pr%25C3%25A1va%2520a%2520te%25C3%25B3rie%2520a%2520dej%25C3%25ADn%2520%25C5%25A1t%25C3%25A1tu%2520a%2520pr%25C3%25A1va?groupId=9901efd1-b53c-435e-85b4-f49e4bb0be50&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9