Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola medzinárodného práva opäť na našej fakulte!

Baví Vás medzinárodné právo? Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin? Chcete stretnúť profesionálov a spolu s nimi si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného práva a prepojiť ich s praktickými prípadmi zameranými na aktuálne témy zásadné pre medzinárodné spoločenstvo?


26. 04. 2018 16.00 hod.

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Karlova Univerzita v Prahe Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej si môžete zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami z Česka a Slovenska a s kvalitnými lektormi z praxe i z univerzít.

IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva je zameraný na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Projekt má Slovensko-Český rozmer a prihlásiť sa môžu študenti zo Slovenska aj z Českej republiky (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český jazyk). Zároveň je vynikajúcou možnosťou na získanie vedomostí, ktoré sú nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law.

Letná škola bude tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, ktoré sa budú zameriavať na špecifické okruhy medzinárodného práva v slovenskom a českom jazyku (v prípade zahraničného hosťa bude jazykom angličtina). Lektormi letnej školy sú kvalifikovaní odborníci vybraní najmä z praxe (rezorty diplomacie SR a ČR, katedry MP, medzinárodné organizácie, medzinárodné NGOs, etc.) so špecializáciou na danú oblasť.

Okrem odborných prednášok a príspevkov sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny a spoločenský program počas celého trvania letnej školy za prítomnosti lektorov.

Termín konania: 9. - 13.júl 2018

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na prihlásenie: 30. máj 2018

Účastnícky poplatok: 50,- EUR (zahŕňa študijné a režijné náklady, raňajky na fakulte formou bufetu, občerstvenie počas coffee breaks 2x denne, spoločenský program 5x)

Ubytovanie: Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Záujem o ubytovanie je nutné prejaviť v registračnom formulári. Účastníci budú ubytovaní vo vysokoškolskom internáte. Cena za ubytovanie je 8,-€/noc. V prípade 5 nocí je cena za ubytovanie spolu 40,-€/osoba.

Účastníci: Študenti dennej a externej formy štúdia právnických fakúlt a taktiež iných fakúlt so zameraním na medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Podmienkou je absolvovanie predmetu Medzinárodné právo verejné (MPV), resp. Public International Law (PIL). Uchádzač v registračnom formulári uvedie svoju krátku motiváciu a pripojí svoje CV.

Prihlasovanie a viac informácii: www.fb.com/LSMPssmp

Neváhajte, prihláste sa a využite túto skvelú príležitosť!

Tešíme sa na Vás!