Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NEČAKAJTE A VEZMITE SVOJE ZDRAVIE DO VLASTNÝCH RÚK!

Prednáška, dňa 22.11.2023 o 13:45 v Súdnej sieni. Prednášajúci: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková


10. 11. 2023 08.06 hod.

Pozývame Vás na prednášku s názvom „Najčastejšie onkologické ochorenia u mladej populácie“, ktorú vedie: doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková.

Dátum konania: 22.11.2023 o 13.45 v Súdnej sieni (7 SB)

Program prednášky:

-rakovina prsníka,

-rakovina krčka maternice,

-rakovina semenníkov.

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. pôsobí ako primár a PhDr. Zámečníková Erika ako vedúca sestra na onkologickom ústave Sv. Alžbety: Mamologické oddelenie (Oddelenie pre ochorenia prsníkovej žľazy). 

Na prednáške sa dozviete informácie o prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení a počas diskusie budete mať možnosť sa informovať o všetkom, čo Vás k danej téme zaujíma.

Využite šancu dozvedieť sa viac o podobách možných príznakov onkologických ochorení a poradiť sa s odborníkmi priamo na pôde našej Právnickej fakulty!

NEČAKAJTE A VEZMITE SVOJE ZDRAVIE DO VLASTNÝCH RÚK!