Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Panelová diskusia – Náboženská sloboda v kontexte ľudských práv

Pri príležitosti tzv. Červenej stredy, dňa, ktorým sa pripomína prenasledovanie ľudí pre ich vieru – náboženskú príslušnosť, zorganizovalo novovzniknuté Združenie kresťanských študentov a pedagógov PraF UK panelovú diskusiu na tému „Náboženská sloboda v kontexte ľudských práv“ v stredu 29. novembra 2023 v priestoroch IURIDICA.


30. 11. 2023 21.22 hod.

Po úvodnom príhovore prodekanky pre vzdelávacie činnosť a VVČ PraF UK Angeliky Mašurovej sa slova ujal študent Patrik Struk zo Združenie kresťanských študentov a pedagógov PraF UK a prítomným predstavil hostí diskusie, a to Moreesa Gaggiho – Irackého kresťana a pracovníka charity na Slovensku, Ondreja Podoleca – právnika a historika PraF UK a Jána Hlavinku – odborníka na históriu holokaustu pôsobiaceho v Historickom ústave SAV.

Pamätná Červená streda sa pripomenula minulý týždeň 22. novembra. Problematika prenasledovania ľudí pre ich vierovyznanie rezonuje celosvetovo už stáročia a smutným faktom je i v súčasnosti, keď sa stretávame s nenávisťou a rôznymi útokmi na ľudí, ktorí sa hlásia k svojmu vierovyznaniu. V príhovore pani prodekanka Mašurová uviedla: „Podľa dostupných štatistík sa ku kresťanstvu hlási až 70 % obyvateľov Slovenska, preto je potrebné otvárať diskusie, ako je tá dnešná, a diskutovať o tom, aký vplyv ma na myslenie ľudí história náboženstva a samotné postavenie kresťanstva na Slovensku, aby sa tu každý cítil bezpečne a plnohodnotne.“

V rámci diskusie vyrozprával svoj príbeh Morees Gaggi, ktorý pre svoje kresťanské vierovyznanie bol vo svojej rodnej krajine v Iráku prenasledovaný a pod hrozbou smrti ju musel so svojou rodinou opustiť. Témou histórie prenasledovania ľudí sa zaoberali ako pán Hlavinka, ktorý je odborníkom na židovskú problematiku, tak i pán Podolec, ktorý ozrejmil prítomným, aké bolo postavenie kresťanov na Slovensku počas obdobia socializmu a vlády komunistickej strany.