Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Bacelar Gouveia prednášal komparatívne ústavné právo

Prof. Bacelar Gouveia tento týždeň u nás prednášal komparatívne ústavné právo, osobitne sa venoval porovnaniu ústavných systémov Portugalska a Slovenska.


09. 11. 2023 07.32 hod.

Prof. Jorge Bacelar Gouveia pôsobí na Právnickej fakulty, Univerzita Nova v Lisabone, Portugalsko a tento týždeň sa zúčastňuje učiteľskej mobility Erasmus+ na našej fakulte.

Profesor publikuje najmä v oblasti ústavného práva. V rámci publikačnej činnosti a advokátskej praxe venuje pozornosť tiež oblasti medzinárodného práva verejného (vrátane ľudských práv, morského práva a vesmírneho práva), oblasti daňového práva, bezpečnostného práva a náboženského práva.