Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška: The principle of the best interest of the child in the system of principles of the European family law and its importance during emergency situations

Dňa 6. decembra 2023 o 13.45 h v Iuridicu (miestnosť 324 stará budova).


30. 11. 2023 21.02 hod.

 

Pozývame Vás na prednášku profesorky Marie Mendzhul z Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity na tému "The principle of the best interest of the child in the system of principles of the European family law and its importance during emergency situations".

Prednáška sa bude konať v stredu 6.12.2023 o 13.45 v Iuridicu.

prof.  Maria Mendzhul pôsobí ako profesorka na Katedre občianskeho práva a procesov Užhorodskej národnej univerzity (Ukrajina). V súčasnosti  absolvuje stáž na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci programu SAIA. Profesorka Mendzhul  je odborníčkou v oblasti občianskeho a rodinného práva, témou jej dizertačnej práce je „Teoretické problémy aplikácie zásad rodinného práva“ a je autorkou viac ako 180 vedeckých prác.