Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyše 250 uchádzačov o štúdium na DOD

Ďalší ročník Dňa otvorených dverí PraF UK potvrdil vysoký záujem o štúdium na našej fakulte.


28. 11. 2023 08.55 hod.

Dňa 24.11.2023 sa v priestoroch našej fakulty uskutočnil ďalší ročník Dňa otvorených dverí PraF UK.

Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte sme pripravili výstavu predmetov použitých pri trestnej činnosti, simulovaný súdny spor z oblasti ľudských práv či prednášku na tému umelá (ne)inteligencia pre právnikov. 

Stredoškoláci sa taktiež mohli stretnúť so zástupcami všetkých katedier a ústavov našej fakulty, a tak sa mohli dozvedieť aké predmety ich čakajú a ako prebieha výučba.

Taktiež sa mohli stretnúť a porozprávať priamo so študentmi a študentkami zo študentskej časti Akademického senátu PraF UK a Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Bratislava.

V rámci stretnutia s vedením PraF UK sa záujemcom o štúdium prihovoril prodekan Blažo, ktorý porozprával o možnosti štúdia na našej fakulte. Prodekanka Trellová záujemcom o štúdium prezentovala možnosť študovať aj v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a dr. Havelková porozpávala o klinickom vzdelávaní a stážovom programe.

V úplnom závere sme žrebovali výhercov fakultného merchu.

Chceme sa poďakovať všetkým záujemcom o štúdium na našej fakulte za to, že prišli v takom počte na náš deň otvorených dverí. Bolo pre nás úžasné vidieť toľko zvedavých tvárí, ktoré sa neboja zájsť za hranice obvyklého a objaviť svet práva. Vaša energie a záujem nás vážne nakopli a vytvorili ste neskutočnú atmosféru. Dúfame, že ste si odniesli poriadnu dávku informácií, motivácie a dobrého vibu. Snáď ste zistili, že právo nie je len o čítaní paragrafov, ale že to môže byť tiež svet plný výziev, príbehov a možností.