Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Generálna tajomníčka Rady Európy na pôde právnickej fakulty

Existujú dobré dôvody domnievať sa, že na náš nedávny summit v Reykjavíku budeme spomínať ako na prelomový bod.


01. 06. 2023 12.31 hod.

„Existujú dobré dôvody domnievať sa, že na náš nedávny summit v Reykjavíku budeme spomínať ako na prelomový bod,“ zdôraznila generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinović Burić pri prejave k študentom, diplomatickej akadémii a širšej verejnosti  na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Generálna tajomníčka vo svojej prednáške „Ľudské práva, demokracia a právny štát v Európe: hrozby a príležitosti“ poskytla komplexný prehľad o výsledkoch štvrtého samitu hláv štátov a vlád v Reykjavíku (16. – 17. mája), podčiarkujúc zriadenie Registra škôd spôsobených agresiou Ruskej federácie proti Ukrajine.

V rámci prednášky generálna tajomníčka zdôraznila aj ľudsko-právne perspektívy regulácie umelej inteligencie a politické právo na čisté, udržateľné a zdravé životné prostredie. Taktiež vyzdvihla význam a potrebu ratifikácie Istanbulského dohovoru. 

Celý prejav tu.