Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Máme pre teba špeciálnu výzvu!

Zapojenie študentov do konaní pred Súdnym dvorom EÚ pri digitálnych reguláciách.


02. 05. 2023 10.59 hod.

Baví ťa právo informačných technológií? 

Vieš, čo znamenajú skratky GDPR, DSA, DMA alebo AIA?

Zaujíma ťa konanie pred Súdnym dvorom EÚ? 

 

Ak si trikrát odpovedal áno, máme pre teba výnimočnú výzvu.

 

Spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky hľadáme študentov pre rešerš podkladov, štúdium spisov a prípravu stratégie pre vstup Slovenskej republiky do konaní pred Súdnym dvorom EÚ pri digitálnych reguláciách. Primárne máme záujem o študentov magisterských študíjných programov, ktorí ovládajú cudzí jazyk (francúzština alebo angličtina) a majú vysoký morálny kredit. Možnosť prihlásiť sa však neupierame ani študentom bakalárskych študíjnych programov, ktorí majú o tieto témy úprimný záujem, prípadne majú tému záverečnej práce súvisiacu s digitálnymi reguláciami. 

Spolupráca bude prebiehať formou stáže, za ktorú je možné získať kredity.

V prípade záujmu zašlete CV a vysvetlenie motivácie prihlásenia sa do výzvy (max 1 A4) na matus.mesarcikflaw.uniba.sk