Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pocta vedeckému odkazu profesora Jozefa Klimku

Dňa 24. januára 2021 nás navždy opustil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.


27. 01. 2021 12.32 hod.

 

Dňa 24. januára 2021 nás navždy opustil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. vo veku 78 rokov.

Vedecký odkaz pána prof. JUDr. Jozefa Klimku, DrSc., do poslednej chvíle aktívneho člena Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského si môžete prečítať v: Pocta vedeckému odkazu profesora Jozefa Klimku.