Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTSKÍ SENÁTORI PRE ŠTUDENTOV

Študentský senátor Adam Homoľa v spolupráci s vedením fakulty zorganizoval pre našich študentov 2. ročníka magisterského stupňa exkurziu na Najvyššom súde Slovenskej republiky.


05. 05. 2023 09.01 hod.

 

Stretnutie bolo zamerané na možnosti absolventa fakulty pri uplatnení sa na pozíciách v Kancelárii Najvyššieho súdu SR. Po príjemnom privítaní a príhovore predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu nasledovala diskusia s vedením Kancelárie NSSR a so súdnymi asistentmi. Hostiteľom ďakujeme za prijatie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.