Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dodatočné zápisy známok z predmetov Hospodárske právo a Insolvenčné právo

...


01. 06. 2018 08.46 hod.

Zápisy známok z predmetov Hospodárske právo a Insolvenčné právo budú prebiehať v m.č. 205 SB dňa:

4.6.2018 od 13:00 do 13:45