Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

European Business Law Summer ELSA Law School

na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dátumoch 8. až 15. júla 2018


03. 07. 2018 14.12 hod.

Aj tento rok sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dátumoch 8.-15.7.2018 uskutoční už v poradí 5. ročník European Business Law Summer ELSA Law School. Ide o projekt, ktorý každoročne organizuje ELSA Slovensko a študentom z celého sveta ponúka jedinečnú možnosť zúčastniť sa jedného z najobľúbenejších projektov ELSA, pozostávajúceho z akademického, spoločenského a kultúrneho programu počas 7 dní.

Účastníci budú diskutovať o problematike európskeho obchodného práva, pričom majú možnosť vypočuť si stanoviská vysoko kvalifikovaných zahraničných i slovenských lektorov. Pre účastníkov je to možnosť zlepšiť si praktické zručnosti pri riešení prípadových štúdií, konzultovať stanovené problémy s odborníkmi, zúčastniť sa simulovaného súdneho sporu a čeliť mnohým ďalším výzvam.

Medzi lektorov, ktorí budú na letnej škole prednášať patria profesorka Patakyová, profesor de Wulf, profesor Tajti, JUDr. Barbora Grambličková, LL.M. a mnohí ďalší.

Pre viac informácií navštivte web https://lawschools.elsa.org/summer/bratislava-european-business-law-school/.