Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obsahové zameranie prednášok Obchodné právo I - 2. ročník

...


24. 09. 2018 21.18 hod.

Vážení študenti,

obsahové zameranie prednášok Obchodné právo I pre 2. ročník dennej formy štúdia - ak. rok 2018/19 je dostupné tu: