Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam


18. 09. 2014 20.45 hod.

Pripravenosť slovenskej a globálnej ekonomiky čeliť novým výzvam a dlhovej kríze v súvislosti s budúcim vývojom Európskej únie riešili odborníci na ekonómiu a právo  v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Spoločná konferencia právnikov a ekonómov zameraná na aktuálne výzvy v podmienkach globalizovanej ekonomiky organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského, Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Európskym združením študentov práva (ELSA) Bratislava sa pokúsila dať odpovede širšej odbornej verejnosti na pozoruhodné aspekty legislatívneho a ekonomického vývoja v Európskej únii.

Európska komisia v súvislosti s finančnou krízou za posledných 5 rokov pripravila 3.200 strán normatívnych dokumentov.  Pri 8 dôležitých predpisoch chýbala verejná konzultácia. Vo zvyšných 14 trvala len 38 dní. Neustále odďaľovanie sa reálnej a financionalizovanej ekonomiky, nadvýroba a spotreba, virtuálne úverové bohatstvo. To je len niekoľko otázok , ktoré sa začiatkom septembra riešili na akademickej pôde UK.

V 4 tematických blokoch prednieslo svoje príspevky 18 odborníkov. Konferenciu otvoril predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivan Šramko; vystúpili tiež prorektorka Univerzity Komenského, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.; riaditeľ Ekonomického ústavu SAV doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA; zástupcovia ministerstva financií, Ekonomického ústavu a mnohí ďalší experti.