Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná letná škola práva na Univerzite Komenského


18. 09. 2014 20.40 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského sa zaradila medzi  špičkové medzinárodné univerzity poskytujúce právne vzdelanie nie len počas akademického roka, ale aj cez letné prázdniny! Rozvoj základných vedomostí a ich špecializáciu poskytla fakulta v dňoch 06. - 13. júla 2014 po prvýkrát.

Právnická fakulta Univerzity Komenského sa zaradila medzi najlepšie univerzity sveta a v spolupráci s Európskym združením študentov práva Bratislava a Slovensko pripravila nezabudnuteľný týždeň pre 35 mimoriadne nadaných študentov práva zo zahraničia vybraných na základe individuálnych schopností a osobnej motivácie.

35 hodín výučby v anglickom jazyku bolo odprednášaných vynikajúcimi odborníkmi na európske právo obchodných spoločností. Súčasťou školenia boli praktické semináre, workshopy a prípadové štúdie. Vyvrcholením a zároveň výstupom bratislavskej „Summer Law School“ bol simulovaný súdny spor – „Moot Court“.  Pridanou hodnotou sa stal profesor z Gentskej univerzity a expert na problematiku cezhraničného premiestňovania spoločností, Hans de Wulf.

Inovatívny a zaujímavý program mimo akademickej pôdy prispel k zviditeľneniu bratislavského regiónu v očiach zahraničných právnikov z 15 krajín Európskej únie.

Projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.