Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis známok

...


28. 12. 2017 11.48 hod.

Vážení študenti,

KOHP oznamuje, že zápis známok z predmetov Insolvenčné právo a Hospodárske právo (Ekonómia a Právo) bude prebiehať v mč. 205 SB:

8.1.2018 o 11:30

17.1.2018 o 11:30

29.1.2018 o 16:00