Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

International Trade and Investment Arbitration 1


21. 09. 2017 14.38 hod.

Vážení študenti,

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva si Vám dovoľuje oznámiť, že predmet International Trade and Investment Arbitration 1 v ZS ak. roka 2017/18 bude v súlade s rozvrhom vyučovaný blokovo :

- 9.10.2017

- 23.10.2017

- 6.11.2017

- 20.11.2017

- 11.12.2017