Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Seminár k diplomovým prácam z Obchodného práva

...


21. 09. 2017 14.05 hod.

Vážení študenti,

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva si Vám dovoľuje oznámiť, že študenti, ktorí si zapísali predmet Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva sú povinní sa bezodkladne informovať (prostredníctvom e-mailu) u svojho školiteľa na konkrétne podmienky a požiadavky spojené s absolvovaním daného predmetu.