Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zadanie OP1 - Ekonómia a právo

...


03. 10. 2017 16.20 hod.

Zadanie prípadovej štúdie pre študentov študijného programu Ekonómie a právo z predmetu Obchodné právo 1, ktorý je vyučovaný JUDr. Branislavom Jablonkom, PhD. je dostupný tu: