Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Marián Vrabko CSc.

professor
+421 2 9012 9229
315A SB
Tuesday 12:00 - 13:00
Wednesday 14:00 - 15:00

Associate professors

doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9520
317 SB
Konzultačné hodiny sa dňa 3.3.2020 pravdepodobne neuskutočnia z dôvodu účasti na spoločnom zasadnutí vedení PriF UK a PraF UK.
Tuesday 15:15 - 16:00
Wednesday 10:00 - 10:45

Assistant professors

Mgr. Martin Dufala PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2063
317 SB

JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Anton Martvoň PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2068
316 SB

JUDr. Matúš Michalovič PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2016
310 SB

Mgr. Jana Šmelková PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2024
318 SB
Wednesday 08:00 - 08:40
Thursday 14:30 - 15:10

Internal Ph.D. Students

Mgr. Lenka Grešová

Department of Administrative Law and Environmental Law,
1.dSPRP15

Mgr. Viera Jakušová

Department of Administrative Law and Environmental Law,
1.dSPRP15

Mgr. Ľudovít Máčaj

Department of Administrative Law and Environmental Law,
3.dSPRP15
+421 2 9012 2023
310 SB
Thursday 14:00 - 15:00

JUDr. Matúš Mesarčík LL. M.

Department of Administrative Law and Environmental Law,
3.dSPRP15
+421 2 9012 2073
02/592 44 114

Mgr. Maroš Pavlovič

Department of Administrative Law and Environmental Law,
2.dSPRP15
310 SB
Monday 09:10 - 10:00

Secretary's Office