Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

Department of Constitutional Law,
assistant professor
+421 2 9012 2048
Monday10:45 – 11:45

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Department of Constitutional Law,
assistant professor
+421 2 9012 2054
303 SB
Konzultácie vždy podľa predchádzajúcej dohody emailom

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Department of Constitutional Law,
profesor vysokoškolský, univerzitný
301SB
vždy vopred kontaktovať mailom
Wednesday10:00 – 11:00

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Department of Constitutional Law,
associate professor
+421 2 9012 9299
Wednesday08:30 – 09:10

Internal Ph.D. Students

Mgr. Samuel Cibik

2.dUSP17
301 SB
Monday13:00 – 14:00

Secretary´s Office

Zero results for search criteria