Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

doc. JUDr. Marián Giba PhD.

Department of Constitutional Law,
associate professor
+421 2 9012 9299
Monday 10:45 - 12:15

Mgr. Vincent Bujňák PhD.

Department of Constitutional Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Internal Ph.D. Students

Mgr. Mária Bezáková

1.dUSP17
Online konzultačné hodiny v čase prerušenia kontaktnej výučby
Thursday 16:00 - 17:00

Secretary´s Office

Nikoleta Hanáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of International Law and International Relations
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9338
306A SB
Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 15:30
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 14:00