Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD.

profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2006
510 NB
Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.

prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.

professor
+421 2 9012 2008
513NB
Konzultačné hodiny: v pondelok od 15:00 - 16:30 v inom čase po dohode emailom

Associate Professors

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
Konzultačné hodiny: Streda 10:40 - 11:40

doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Ut/Tue: 15:45-16:45; 18:15-18:45 alebo/or pred seminarmi/prior the seminars alebo/or mailom/or by email.

Assistant Professors

MUDr. Dalibor Hojsík PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Bc. Marián Hrubizna PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Internal Ph.D. Students

Mgr. Petra Dražová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

Mgr. Igor Slovák

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
1.dTRP17

Mgr. Nina Tarabová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
1.dTRP17

Mgr. Lukáš Turay

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

Mgr. Filip Vincent

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

Zero results for search criteria

External Teachers

doc. JUDr. Radovan Blažek PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
assistant professor
+421 2 9012 2010
02/592 44 452

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
Konzultačné hodiny: Streda 10:40 - 11:40

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
professor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555

Mgr. Petra Dražová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2007
510 NB
Wednesday 13:00 - 14:30

MUDr. Dalibor Hojsík PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Bc. Marián Hrubizna PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Ut/Tue: 15:45-16:45; 18:15-18:45 alebo/or pred seminarmi/prior the seminars alebo/or mailom/or by email.

doc. Ondrej Laciak PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
assistant professor
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

JUDr. Jakub Ľorko PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
assistant professor
+421 2 9012 2096

prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2006
510 NB
Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.

Mgr. Igor Slovák

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
1.dTRP17

prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
professor
+421 2 9012 2008
513NB
Konzultačné hodiny: v pondelok od 15:00 - 16:30 v inom čase po dohode emailom

prof. JUDr. Pavel Šámal PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
professor
+421 2 9012 2089
02/592 44 440

Mgr. Nina Tarabová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
1.dTRP17

Soňa Tomanová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440

Mgr. Lukáš Turay

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

Mgr. Filip Vincent

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
2.dTRP17

Secretary´s Office

Soňa Tomanová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440