Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
profesor vysokoškolský
+421 2 9012 2222
02/592 44 103

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
profesor vysokoškolský
+421 2 9012 2006
510 NB
po dohode e-mailom

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
professor
+421 2 9012 2008
513NB

Associate Professors

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
docent vysokej školy
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: po dohode mailom v utorok 17:15-18:15/ after previous agreement by email in Tuesday 17:15-18:15

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
associate professor
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

Assistant Professors

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
associate professor
+421 2 9012 2010
02/592 44 452

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2095
V prípade záujmu o konzultáciu poprosím kontaktovať ma vopred prostredníctvom mailu.

JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2120

JUDr. Lukáš Turay, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2102

Internal Ph.D. Students

Mgr. Lucia Vasilik

Faculty of Law,
3.dTRP17
+421 2 9012 2098

Mgr. Lenka Miklóssyová

Faculty of Law,
2.dTRP17
+421 2 9012 2096

Mgr. Marek Adamkovič

Faculty of Law,
1.dTRP17
+421 2 9012 2097

Mgr. Roland Hochmann

Faculty of Law,
1.dTRP17
+421 2 9012 2109

Mgr. Maximilián Kiko

Faculty of Law,
1.dTRP17
+421 2 9012 2115
508 NB
https://orcid.org/0009-0002-6119-696X
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

Secretary´s Office

Soňa Tomanová

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics,
sekretárka
+421 2 9012 2020
02/592 44 440