Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
associate professor
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 2131

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Department of Labour Law and Social Security Law,
docent vysokej školy
+421 2 9012 9544

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2134

doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2051

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2049
622 NB
účasť na konzultačných hodinách je potrebné predtým potvrdiť e-mailom
Wednesday09:15 – 10:40

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2055
603 NB
Monday13:45 – 15:10

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
odborný asistent vedúci katedry
+421 2 9012 2052
621b
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

JUDr. PhDr. Barbara Faktor Pavlíková, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB

Mgr. Denisa Homola Nevická, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2135
603 NB
Konzultačné hodiny v LS 2023/2024 prebiehajú v uvedených časoch po predchádzajúcej e-mailovej dohode.
Monday07:00 – 07:45
Thursday07:00 – 07:45

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9566
02/90129566

Internal Ph.D. Students

JUDr. Ádám Sípos

Faculty of Law,
2.dPRP18
+421 2 9012 2090

Mgr. Juraj Plaza

Faculty of Law,
1.dPRP18
602 NB

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Department of Labour Law and Social Security Law,
sekretárka
+421 2 9012 9268