Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
associate professor
+421 2 9012 9441
Monday11:15 – 12:15
Thursday14:15 – 15:15

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
associate professor
+421 2 9012 2103
414 SB
Friday15:25 – 16:55
Konzultačné hodiny prebiehajú počas výučbovej časti semestra prezenčne a prostredníctvom MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom.

doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
associate professor
+421 2 9012 9262

Mgr. Adam Köszeghy, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2060
412 Old Building
Thursday15:15 – 16:40

Mgr. Lenka Martincová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Terézia Švedová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9441
415 SB
Monday15:45 – 16:45
Tuesday15:45 – 16:45

Internal Ph.D. Candidates

Mgr. Jakub Jankovič

Faculty of Law,
1.dTDSP15
413 SB
Monday10:45 – 12:10

Mgr. Marián Ruňanin

Faculty of Law,
1.dTDSP15

Mgr. Frederika Vešelényiová

Faculty of Law,
1.dTDSP15
413 Sb.
Monday09:15 – 10:45

Mgr. Sára Majerová

Faculty of Law,
2.dTDSP15
+421 2 9012 2076
611 NB
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. Výskum: • rodové štúdie, • právo a umenie, • kritická právna teória, • feministická právna teória, • Ius et religio.

Secretary's Office

Zlata Senková

Department of Commercial Law and Economic Law
secretary
+421 2 9012 2088
208 SB