Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Staff

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
associate professor
+421 2 9012 2031
2031
NB 609

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
professor
S 518
Monday12:00 – 14:00

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
profersor vysokej školy
+421 2 9012 2094
611NB

doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
assistant professor
+421 2 9012 2037

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
odborný asistent vysokej školy
611 NB

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
Department of Theory of Law and Philosophy of Law
+421 2 9012 9303
612 NB
https://comeniusuniversity.academia.edu/OlexijMete%C5%88kany%C4%8D
Consultancy hours are possible also after agreement by e-mail. Research: - natural and positive law thinking in the 20th century; - legal realism; - legal personhood of nonhuman entities (with emphasis on Rights of Nature); - Law and Art; - Human rights of minorities.
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: - prirodzenoprávne a pozitívnoprávne myslenie v 20. storočí; - právny realizmus; - právna subjektivita nonhumánnych entít (s akcentom na Rights of Nature); - právo a umenie; - ľudské práva menšín.
Friday13:00 – 14:30
Friday13:00 – 14:30

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
Assitant professor

Internal Ph.D. Students

Mgr. Jakub Jankovič

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
1.dTDSP15
413 SB
Monday10:45 – 12:10

Mgr. Marián Ruňanin

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
1.dTDSP15

Mgr. Frederika Vešelényiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
1.dTDSP15
413 Sb.
Monday09:15 – 10:45

Mgr. Sára Majerová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
2.dTDSP15
+421 2 9012 2076
611 NB
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. Výskum: • rodové štúdie, • právo a umenie, • kritická právna teória, • feministická právna teória, • Ius et religio.

Secretarys office

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
prodekan pre vzťahy s verejnosťou

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2070
516 NB
Monday10:00 – 11:00

Ester Bagiová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou, Department of IT and Public Relations
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2107
507 NB

Mgr. Denisa Balogová

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Monday14:00 – 15:00

Mgr. Bc. Sandra Banková

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
Tuesday14:00 – 15:00

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
associate professor
+421 2 9012 2031
2031
NB 609

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Faculty of Law, Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics
associate professor
+421 2 9012 2010
02/592 44 452

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť
prodekan pre pedagogickú činnosť

Blanka Boriová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
knihovník
+421 2 9012 2035
531 NB

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9418
319 SB

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Faculty of Law, Department of Roman Law, Canon Law and Ecclesiastical Law
professor
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB

PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Faculty of Law,
dekan

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Faculty of Law, Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics
profesor vysokoškolský
+421 2 9012 2222
02/592 44 103

doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Faculty of Law, Department of International Law and International Relations
docent vysokej školy
+421 2 9012 9330
+421 2 9012 9330
306B SB
Expertise: Private international law International civil procedure International family law

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Faculty of Law, Department of Civil Law
Assistant Professor
+421 2 9012 9247
616 NB
Monday14:00 – 15:30

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Faculty of Law, Department of Roman Law, Canon Law and Ecclesiastical Law
odborný asistent vysokej školy
107 SB
Konzultáciu prosím dohodnúť aj vopred mailom.
Tuesday12:15 – 12:45
Tuesday09:00 – 10:30

Anna Danišovičová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Department of library services, librarian
+421 2 9012 2112
531 NB

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2069
č. 517 NB
Tuesday14:00 – 15:00

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Faculty of Law, Department of Financial Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2080
02/592 44 217

Mgr. Alexandra Debnárová, PhD.

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
Thursday13:00 – 14:00

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
profersor vysokej školy

Mgr. Daniela Dranačková

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Specialised documents maintenance clerk
+421 2 9012 9641
525 NB

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
odborný asistent vysokej školy
517 NB

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.

Faculty of Law, Ústav kánonického práva
profesor vysokoškolský, univerzitný

JUDr. Iva Dudášová, PhD.

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy
109 SB
Tuesday08:15 – 09:15

Anna Dudová

Faculty of Law, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
pracovník podateľne
+421 2 9012 9454
107a SB

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny sa dňa 10.4.2024 a 17.4.2024 nekonajú. V prípade potreby ma kontaktuje emailom.
Wednesday10:45 – 12:00

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Faculty of Law, Department of Commercial Law and Economic Law
docent vysokej školy
+421 2 9012 9404

Mgr. Michaela Durec Kahounová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Department of cooperation and further education
Head of Department
+421 2 9012 9306
224 SB

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
assistant professor
+421 2 9012 2030

JUDr. PhDr. Barbara Faktor Pavlíková, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Faculty of Law, Department of Civil Law
Professor of Civil Law
+421 2 9012 9533

Deana Fischlová

Faculty of Law, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2134

Bc. Anna Frlavsová

Faculty of Law, Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office
sekretárka
+421 2 9012 9104
+421 2 9012 9631
321 SB

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
professor
S 518
Monday12:00 – 14:00

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
profersor vysokej školy
+421 2 9012 2094
611NB

Mgr. Katarína Garajová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
odborný administratívny zamestnanec

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Faculty of Law, Department of Constitutional Law
associate professor
+421 2 9012 9299
Tuesday10:40 – 12:00

Mgr. Helga Glesková

Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
Head of Study Department
+421 2 9012 9500
212 SB

doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.

Faculty of Law, Department of International Law and International Relations
docent vysokej školy
Expertise: Public International Law International Environmental Law
Wednesday14:00 – 15:30

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
odborný asistent vysokej školy

Peter Halan

Faculty of Law, Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office
vodič osobného automobilu

prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
associate professor
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 2131

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Faculty of Law, Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law
Assistant professor
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.

doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law
docent vysokej školy
Konzultácie mailom a na základe dohody cez MS Teams

Nikoleta Hanáková

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9338
319 SB

JUDr. Mária Havelková, PhD.

Faculty of Law, Institute of Clinical Legal Education
odborný asistent VŠ
210 SB
Tuesday10:00 – 10:45

doc. JUDr. Simona Heseková, PhD.

Faculty of Law, Department of Financial Law
docent vysokej školy
+421 2 9012 9523
02/592 44 523

Mgr. Tibor Hlinka, PhD.

Faculty of Law, Department of Financial Law
odborný asistent VŠ

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

Faculty of Law, Department of Constitutional Law
assistant professor
+421 2 9012 2048
Friday13:00 – 14:00

Mgr. Denisa Homola Nevická, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2135
603 NB
Konzultačné hodiny v LS 2023/2024 prebiehajú v uvedených časoch po predchádzajúcej e-mailovej dohode.
Monday07:00 – 07:45
Thursday07:00 – 07:45

Mgr. Katarína Hörmannová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Department of cooperation and further education
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2114
224 SB

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law
docent vysokej školy
+421 2 9012 9276
Consulting hours: in person or via MS Teams based on mutual e-mail agreement

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Faculty of Law, Department of Civil Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2133
614 NB

Mgr. Viera Jakušová, PhD.

Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law
odborný asistent vysokej školy
317 SB
Konzultácie po dohode.

Ing. Renáta Karpátiová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9419
319 SB

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
associate professor
+421 2 9012 9303

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

Faculty of Law, Department of Theory of Law and Social Sciences
odborný asistent vysokej školy
611 NB

Mgr. Ingrid Kmetzová

Faculty of Law, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Department of cooperation and further education
Administrative Assistant
+421 2 9012 2036
224 the Old Building (historical)

Mgr. Andrej Kolárik, PhD.

Faculty of Law, Institute of Physical Education
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2018

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Faculty of Law, Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics
docent vysokej školy
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: po dohode mailom v utorok 17:15-18:15/ after previous agreement by email in Tuesday 17:15-18:15

Mgr. Adam Köszeghy, PhD.

Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2060
412 Old Building
Thursday15:15 – 16:40

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Faculty of Law, Institute of European Law
Associate Professors
+421 2 9012 2002
418 SB
Monday12:30 – 13:30
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4158-0924

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Faculty of Law, Úsek prodekana pre majetok a investície
prodekan pre majetok a investície

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Faculty of Law, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 9143
310A SB
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 ; 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00

doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2051

Mgr. Martin Križan, PhD.

Faculty of Law, Institute of Physical Education
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/901 22 018
0949 599 722

Dr. h. c. Ing. Ján Kubiš

Faculty of Law, Department of International Law and International Relations
odborný asistent

Ing. Adam Labuda

Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou, Department of IT and Public Relations
Head of Department
+421 2 9012 9468
520NB

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Faculty of Law, Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics
associate professor
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Faculty of Law, Department of Commercial Law and Economic Law
Associate Professor
+421 2 9012 9305

PhDr. Anna Lysá, CSc.

Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2059

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Faculty of Law, Department of International Law and International Relations
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9537
305 SB
Expertise: Private international law International civil procedure International trade law EU institutional law EU external relations

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Faculty of Law, Department of Legal History and Comparative Law
associate professor
+421 2 9012 9441
Monday11:15 – 12:15
Thursday14:15 – 15:15

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2049
622 NB
účasť na konzultačných hodinách je potrebné predtým potvrdiť e-mailom
Wednesday09:15 – 10:40

JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD.

Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law
odborný asistent vysokej školy
310 SB
https://orcid.org/ 0000-0001-7869-950X
Konzultačné hodiny: pondelok 09.15-10.45. Informujte vopred mailom.