Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Staff

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
associate professor
+421 2 9012 2031
0911 992 715

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
assistant professor
+421 2 9012 2037

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
Department of Theory of Law and Philosophy of Law
+421 2 9012 9303
612 NB
Thursday11:15 – 12:00
Friday13:45 – 14:30
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: - prirodzenoprávne a pozitívnoprávne myslenie v 20. storočí; - právny realizmus; - právna subjektivita nonhumánnych entít (s akcentom na Rights of Nature); - právo a umenie; - ľudské práva menšín.

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Department of Theory of Law and Social Sciences,
Assitant professor

Internal Ph.D. Students

Zero results for search criteria

Secretarys office

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Department of Theory of Law and Philosophy of Law
+421 2 9012 9303
612 NB
Thursday11:15 – 12:00
Friday13:45 – 14:30
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: - prirodzenoprávne a pozitívnoprávne myslenie v 20. storočí; - právny realizmus; - právna subjektivita nonhumánnych entít (s akcentom na Rights of Nature); - právo a umenie; - ľudské práva menšín.

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Assitant professor