Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Staff

Zero results for search criteria

Internal Ph.D. Students

Zero results for search criteria

Secretarys office

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

odborný asistent vysokej školy

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Department of Theory of Law and Philosophy of Law
+421 2 9012 9303
612 NB
https://comeniusuniversity.academia.edu/OlexijMete%C5%88kany%C4%8D
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: - prirodzenoprávne a pozitívnoprávne myslenie v 20. storočí; - právny realizmus; - právna subjektivita nonhumánnych entít (s akcentom na Rights of Nature); - právo a umenie; - ľudské práva menšín.
Tuesday16:00 – 16:40
Thursday16:00 – 16:45

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Assitant professor